Subsidies & Sponsoren

Voor het schooljaar 2009-2010 heeft de school voor dit project ESF-subsidie verkregen. Jammer genoeg is voor het schooljaar 2010-2011 geen ESF-subsidie verkregen. Voor het schooljaar 2011-2012 heeft de school opnieuw ESF-subsidie verkregen.  M.b.v. de ESF subsidie was het mogelijk onze activiteiten verder uit te bouwen.

Aanmelden als sponsor
Wilt u de realisatie van het leerwerkbedrijf Piramide Podium financieel of anderszins ondersteunen, neemt u dan contact op met de projectleider mw. Loes Aarts.